Kilalanin ang Finalists

Short Feature

Alingasngas ng mga Kuliglig

Panoorin

Nang Maglublob Ako sa Isang Mangkok ng Liwanag

Panoorin

Sa Mga Mata ng Bata

Panoorin

RRRWGHHRW (Carabo Noises)

Panoorin

Ang Bistida ni Ana sa Mata nga Pula

Panoorin

Tawo-tawo sa Tungang Kalbaryo

Panoorin
No items found.

Ami ug Migo

Panoorin
No items found.

Anak ng Santol

Panoorin
No items found.

ARENA

Panoorin
No items found.

Ang Dragon sa Capanganuran

Panoorin
No items found.

Any Minute Now

Panoorin
No items found.

Baklaak

Panoorin
No items found.

Dahon

Panoorin
No items found.

Diak Kayat Magna Maisa (I Don't Want to Walk Alone)

Panoorin
No items found.

KAHON

Panoorin
No items found.

Kontrol

Panoorin
No items found.

Paglagos sa Hibaybay

Panoorin
No items found.

Paano Humuli ng Kidlat

Panoorin
No items found.

Patungo Sa Kung Saan Lahat Tayo Ay May Alam

Panoorin
No items found.

Sana Nasa Sana

Panoorin