Ika-34 Jury Statement: Documentary Category

January 25, 2023

Dito at ito ngayon ang panahon ng digma, mayroon o wala mang dumadaloy na dugo sa lunód nang lupa. May digmang nagpapatuloy, baril sa baril. Dito ay dugo at buhay ang singil. Ngunit may digmang tila tahimik at payapa, yumuyurak sa dangal, hubo't hubad kang dadapa. At dahil nga tahimik, halos hindi mapansin, at sa ilalim ng kasinungalingan, lalo pang inililibing.

Ngayong panahon ng sinungaling, at punglo, at baril: ang alternatibong tinig, ang alternatibong dokyu ang sandata ng mga di-pasisiil.

The Documentary Jury:

LESTER VALLE | ALYX AYN ARUMPAC | JOANNA VASQUEZ ARONG

No items found.